PIERWSZE

WSKAZÓWKI

Gdybyśmy zrobili wszystko, do czego jesteśmy zdolni, samych siebie wprawilibyśmy w osłupienie. – Thomas A. Edison

więcej

PIERWSZE

WSKAZÓWKI

Życie jest jak zamek szyfrowy; twoim zadaniem jest znaleźć właściwą kombinację cyfr, by zdobyć wszystko, co tylko chcesz. – Brian Tracy

Gdybyśmy zrobili wszystko, do czego jesteśmy zdolni, samych siebie wprawilibyśmy w osłupienie.
– Thomas A. Edison

Największym zagrożeniem dla większość z nas nie jest to, że nasz cel jest zbyt wysoki i nie zdołamy go dosięgnąć, ale że jest on zbyt niski nam się to uda.
– Michał Anioł

Możesz być kimkolwiek chcesz, jeśli tylko uwierzysz z dość mocnym przekonaniem i będziesz postępować zgodnie ze swoją wiarą; bo cokolwiek zrodzi i w cokolwiek uwierzy umysł, to też i osiągnie.
– Napoleon Hill

Szukam mnóstwa ludzi, którzy posiadają bezgraniczną zdolność niedostrzegania, czego nie da się zrobić.
– Henry Ford

Jeśli chcesz być szczęśliwy, ustal cel, który opanuje twoje myśli, uwolni twoją energię i wznieci nadzieję.
– Andrew Carnegie

By posuwać się naprzód, najpierw trzeba wyruszyć. By zaś wyruszyć, trzeba podzielić złożone, przytłaczające zadania na małe, możliwe do wykonania kroki, po czym zacząć od pierwszego.
– Mark Twain